• Justo 24/h

  • Trò chơi tìm hiểu pháp luật đơn giản bằng PHP và MySQL

Trò chơi tìm hiểu pháp luật đơn giản bằng PHP và MySQL

(0/5)

1 Xu

Lediun News

0 288


Trò chơi đơn giản giúp mọi người có thể tìm hiểu về pháp luật đại cương. Với những câu hỏi trong trò chơi này chỉ là mức cơ bản nhất giúp các bản có thể học tập được từ trò chơi.

Mô tả chi tiết

Trò chơi đơn giản giúp mọi người có thể tìm hiểu về pháp luật đại cương. Với những câu hỏi trong trò chơi này chỉ là mức cơ bản nhất giúp các bản có thể học tập được từ trò chơi. Trò chơi tiện lời và bổ ích như vậy các... Xem thêm

Hướng dẫn


bình luận (Có 0 bình luận)


Hãy trở thành người bình luận đánh giá đầu tiên cho tài liệu Trò chơi tìm hiểu pháp luật đơn giản bằng PHP và MySQL
Đăng nhập

Tài liệu liên quan