• Justo 24/h

  • Kotlin for android developers

Kotlin for android developers

(5/5)

1 Xu

Hub Lib

2 464


Kotlin là một ngôn ngữ lập trình mới từ JetBrains. Nó xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2011 khi JetBrains công bố một dự án mới có tên KOTLIN,...

Mô tả chi tiết

Kotlin là một ngôn ngữ lập trình mới từ JetBrains. Nó xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2011 khi JetBrains công bố một dự án mới có tên KOTLIN,... Giống như Swift, kotlin là ngôn ngữ mã nguồn mở. Cũng giống với Java, C và C++, Kotlin cũng là ngôn... Xem thêm

Hướng dẫn


bình luận (Có 1 bình luận)


  • ...

    Lediun News

    Rất tuyệt vời

    Tuyệt vời!

    0 0


Tài liệu liên quan