• Justo 24/h

  • Ebook you dont know js tiếng việt

Ebook you dont know js tiếng việt

(0/5)

Miễn phí

Lediun News

10 1057


Khi nói về top 5 ngôn ngữ nên học, mình nghĩ rằng JavaScript hiện tại đang là một ngôn ngữ hot và rất đáng học. Vì vậy, hôm nay mình sẽ chia sẻ cuốn sách hay về JavaScript

Mô tả chi tiết

Bản thân tài liệu về JS bằng tiếng việt khá ít, chắc từ thời jQuery rồi, cũng không cập nhật mấy. Vì vậy mình khuyến các bạn nên học lập trình bằng tài liệu ngoại quốc là tốt nhất. Nhưng nay mình đã tìm được một tài liệu khá nổi tiếng... Xem thêm

Hướng dẫn


bình luận (Có 0 bình luận)


Hãy trở thành người bình luận đánh giá đầu tiên cho tài liệu Ebook you dont know js tiếng việt
Đăng nhập

Tài liệu liên quan