• Justo 24/h

  • Cloud services - Điện toán đám mây

Cloud services - Điện toán đám mây

(0/5)

7 Xu

Lediun News

0 222


Điện toán đám mây là một phương pháp cung cấp bộ chia sẻ tài nguyên. Đây là một đoạn định nghĩa được nếu trong bộ tài liệu này. Để biết thêm chi tiết hãy nhanh tay rinh em nó về thôi.

Mô tả chi tiết

Trích dẫn ngắn nội dung của tài liệu

Cloud computing is a method of providing a set of shared computing resources that includes applications, computing, storage, networking, development, and deployment platforms as well as business processes. Cloud computing turns traditional siloed computing assets into shared pools of resources that are based on... Xem thêm

Hướng dẫn


bình luận (Có 0 bình luận)


Hãy trở thành người bình luận đánh giá đầu tiên cho tài liệu Cloud services - Điện toán đám mây
Đăng nhập

Tài liệu liên quan