• Justo 24/h

  • Cloud Computing and Software Services

Cloud Computing and Software Services

(0/5)

Miễn phí

Lediun Inc

2 206


Cloud Computing and Software Services là một tập tài liệu nói về điện toán đám mây và phần mềm dịch vụ trên môi trường đám mây

Mô tả chi tiết

Trích dẫn ngắn:

This book contains information obtained from authentic and highly regarded sources. Reasonable efforts
have been made to publish reliable data and information, but the author and publisher cannot assume
responsibility for the validity of all materials or the consequences of their use. The authors and publishers
have attempted to trace the copyright... Xem thêm

Hướng dẫn

Tập tài liệu được chúng tôi chia sẻ miễn phí vậy rất mong các bạn không thực hiện thương mại để kiếm lợi dưới mọi hình thức.

Chúng tôi bảo lưu toàn bộ quyền hạn liên quan tập tài liệu này!


bình luận (Có 0 bình luận)


Hãy trở thành người bình luận đánh giá đầu tiên cho tài liệu Cloud Computing and Software Services
Đăng nhập

Tài liệu liên quan