• Justo 24/h

  • [BTĐHMT] Xây dựng mô hình chiếc đu quay khu vui chơi giải trí

[BTĐHMT] Xây dựng mô hình chiếc đu quay khu vui chơi giải trí

(0/5)

Miễn phí

Lediun News

0 254


Bài tập lớn môn đồ họa máy tính của trường Đại học công nghiệp Hà Nội.

Mô tả chi tiết

Đồ họa máy tính - Xây dựng mô hình xích đu tại khu vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi,

Hướng dẫn

Sử dụng visual studio phiên bản từ 2019 để chạy mã nguồn.


bình luận (Có 0 bình luận)


Hãy trở thành người bình luận đánh giá đầu tiên cho tài liệu [BTĐHMT] Xây dựng mô hình chiếc đu quay khu vui chơi giải trí
Đăng nhập

Tài liệu liên quan