• Justo 24/h

  • [BCDA] Xây dựng hệ thống mail server doanh nghiệp trên Linux

[BCDA] Xây dựng hệ thống mail server doanh nghiệp trên Linux

(0/5)

Miễn phí

Lediun News

0 203


Các hệ thống Mail Server chuyên dụng thì chi phí cao nhưng hoạt động ổn định, nhanh và bảo mật cao thường thì chỉ triển khai cho các doanh nghiệp lớn đòi hỏi tính bảo mật cao...

Mô tả chi tiết

Trích dẫn ngắn nội dụng:

Các hệ thống Mail Server chuyên dụng thì chi phí cao nhưng hoạt động ổn định, nhanh và bảo mật cao thường thì chỉ triển khai cho các doanh nghiệp lớn đòi hỏi tính bảo mật cao. Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ ta cũng... Xem thêm

Hướng dẫn


bình luận (Có 0 bình luận)


Hãy trở thành người bình luận đánh giá đầu tiên cho tài liệu [BCDA] Xây dựng hệ thống mail server doanh nghiệp trên Linux
Đăng nhập

Tài liệu liên quan