• Justo 24/h

  • Source

  • Tài liệu

  • Nổi bật

  • Diễn đàn

Bài 1: Giới thiệu lập trình python

Python là một ngôn ngữ lập trình bậc cao. Python được thiết kế với ưu điểm mạnh là dễ đọc, dễ học và dễ nhớ.

8 0 0 Lediun News

TRÊN ĐỜI NÀY CÓ HAI KIỂU NGƯỜI DỄ THÀNH CÔNG NHẤT, LÀ AI?

Hai kiểu người dễ thành công nhất trong cuộc sống này, một là kẻ ngốc, hai là kẻ điên. Kẻ ngốc sẽ luôn tin tưởng, và kẻ điên sẽ luôn hành động.

12 0 0 Lediun News

13 Quy luật tiền bạc nên có nếu muốn giàu có

13 Quy luật tiền bạc nên có nếu muốn giàu có 1. Quy luật tăng tốc....

40 1 0 Lediun News

Người giỏi và bọn dở hơi

1. Người giỏi đề cao sáng tạo. Bọn dở hơi đề cao sự làm lụng. 2. Người giỏi tin vào mình. Bọn dở hơi muốn người khác tôn vinh.

217 1 0 Lediun News

  • Quảng cáo

  • Giới thiệu

Xuất phát từ mục đích muốn tạo ra một cộng đồng có thể trao đổi và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm để phục vụ cho công việc và học tập của mình...

Đọc thêm

  • Liên hệ


Cộng đồng chia sẻ Document

Tiên Du - Bắc Ninh

(+84) 898 062 024

[email protected]

  • Đăng ký