• Justo 24/h

  • Source

  • Tài liệu

  • Nổi bật

  • Diễn đàn

MUỐN LÀM SẾP, HÃY HỌC CÁCH QUẢN LÝ BẢN THÂN TRƯỚC

Các nghiên cứu khoa học cho thấy những người có các vấn đề cảm xúc dễ bị tai nạn ô tô hơn những người bình thường tới 144% hay cứ 5 nạn nhân của các vụ tai nạn chết người, ...

142 1 0 Lediun News

TRÊN ĐỜI NÀY CÓ HAI KIỂU NGƯỜI DỄ THÀNH CÔNG NHẤT, LÀ AI?

Hai kiểu người dễ thành công nhất trong cuộc sống này, một là kẻ ngốc, hai là kẻ điên. Kẻ ngốc sẽ luôn tin tưởng, và kẻ điên sẽ luôn hành động.

27 0 0 Lediun News

Giá trị của thời gian

Thật ra chúng ta được ban cho thời gian để sử dụng chứ không phải để giết chúng. Bạn có nhận được ra giá trị của thời gian?...

107 0 0 Hub Lib

5 tính năng mới trong php 7 phần 1

Sau khi PHP 5 ra mắt vào năm 2014 và đến cuối tháng 12 năm 2015 PHP 7 đã được ra mắt chính thức với hàng loạt tính năng mới. Và trong bài này sẽ giới thiệu 5 tính năng mới trên PHP 7.

64 0 0 Hub Lib

  • Quảng cáo

  • Giới thiệu

Xuất phát từ mục đích muốn tạo ra một cộng đồng có thể trao đổi và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm để phục vụ cho công việc và học tập của mình...

Đọc thêm

  • Liên hệ


Cộng đồng chia sẻ Document

Tiên Du - Bắc Ninh

(+84) 898 062 024

[email protected]

  • Đăng ký